logo

Et nytt år, en ny oppmerksom sjåfør!

Nytt år symboliserer en ny start og nye muligheter. Vi bestemmer oss for å gjøre endringer og forbedringer. Vi skal trene mer, være mer ute, lese flere bøker eller bruke solkrem. Det er mange forskjellige nyttårsforsetter, men har du noen gang tenkt på å forbedre deg selv som sjåfør og bli mer oppmerksom bak rattet?

Uoppmerksomhet i trafikken er en stor utfordring. I en av tre dødsulykker har uoppmerksomhet vært medvirkende årsak. I tillegg kommer alle ulykker med hardt og lettere skadde, bulking og nestenulykker. Det er mye mørketall. Alle har vi kjennskap eller erfaring med uoppmerksomhet i trafikken.

Mange er flinke til å være oppmerksomme sjåfører og driver ikke med andre ting mens de kjører. Men ikke alle og ikke alltid. Å være oppmerksom hele tiden er ikke lett. Det kan vi alle kjenne oss igjen i, både i trafikken og i andre sammenhenger. I trafikken er det helt avgjørende at vi har full oppmerksomhet. Mye kan skje på kort tid, og da må vi klare å både se det og reagere i tide. Problemet er at vi ikke alltid er klar over vår egen uoppmerksomhet i trafikken. Derimot ser vi den lettere hos andre. Vi ser de driver med mobilen, fikler med ting eller sitter helt i egne tanker. Vi ser det på måten de kjører på. De irriterer oss og gjør oss utrygge. Vår egen uoppmerksomhet derimot oppdager vi kanskje ikke i det hele tatt før det plutselig skjer noe. Da kan det være for sent. Å tenke at det er «de andre» som er problemet og må endre seg, er ikke uvanlig. Da er det viktig å huske at vi er alle noens andre.

Så selvom du kanskje tenker at du er en god sjåfør, at du er oppmerksom og har kontroll - hvorfor ikke tenke gjennom om du faktisk er det? Er det noe du kan gjøre for å bli enda mer oppmerksom når du kjører?

Det er rom for forbedring hos alle sjåfører. Er vanene våre bak rattet så gode som vi tror? Er det kun kjøring vi holder på med? Hvorfor ikke bruke dette året til å lage deg nye vaner og en «ny start» bak rattet?

Hvordan kan du bidra til din og min sikkerhet?

Vi er helt avhengig av hverandre i trafikken. Vi både trenger og fortjener å få oppmerksomhet, men da må vi også gi det.

Still deg spørsmålet. Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Hvis du skulle velge minst en ting, hva kan det være? Kan du la være å bruke mobilen eller bruke den mindre? Hva med å ikke spise mens du kjører? Gre deg? Sminke deg? Lufttromming? Her handler det om å gjøre en liten selvransakelse og erkjenne at alt vi foretar oss mens vi kjører kan gjøre oss uoppmerksomme.

Gammel vane er vond å vende

Å lykkes med nyttårsforsett er ikke alltid like lett. Det holder ikke bare å ønske endring. Vi må faktisk gjøre en aktiv innsats. Det kan være krevende og det tar tid. Undersøkelser viser at det tar minst to måneder å tillegge seg en ny vane, og ofte enda lenger. Det er viktig å lage seg en plan for hvordan man skal få det til og ta tiden til hjelp. Øv og repeter nye vaner slik at det til slutt går av seg selv. Ha fokus på målet ditt og ta en dag av gangen. Får du det ikke alltid til så handler det om å ikke gi opp, men fortsett der du slapp, med like gode muligheter for å lykkes.

Det er ofte til hjelp å skrive ned det du har satt deg som mål. Del gjerne nyttårsforsettet med andre. Da er det lettere å få det til.

Målet er å ikke gjøre andre ting mens du kjører, men vie din oppmerksomhet til kjøringen og trafikken. Det kan også være lurt å ikke bare tenke på hva du ikke skal gjøre, men også på hva du skal gjøre og hvilke nye vaner du kan skaffe deg.

Og har du ikke eller tror du ikke på nyttårsforsetter? Ja, da kan du jo egentlig bare ta et bevisst valg om å bare kjøre når du kjører.

Vi vil takke deg for din oppmerksomhet i 2023. Lykke til med nyttårsforsettet i 2024 om å kun kjøre når du kjører.

Ha et godt og oppmerksomt nytt år!

Hilsen Statens vegvesen

Ulike former for uoppmerksomhet


Hvordan få til en endring i trafikken

For å holde oppmerksomheten, er det mye som kan gjøres både før kjøreturen og mens du sitter bak rattet. Bruk gjerne huskeregelen: Gjør før kjør! Tenk gjennom hva som kan ta oppmerksomheten din vekk fra trafikken, gjør deg ferdig med det du kan før du kjører, og kjør når du er klar:

1. Først må du starte med å kartlegge hva du egentlig driver med mens du kjører. Blir du bevisst uvanene dine, er du godt i gang. Hva gjør du, når, hvor ofte og hvor lenge? Når vi begynner å registrere vår egen atferd på den måten, kan vi alle få oss en overraskelse. Selve registreringen alene kan gjøre at vi endrer oss. Eventuelt kan du få andre til å hjelpe til med å observere og registrere for deg. Spør også dine passasjerer og andre om de synes du er oppmerksom nok når du kjører.

2. Sett deg et mål om hva du skal endre. Hva kan du bli bedre på å ikke gjøre. Endring er ikke alltid lett, velg derfor minst en ting du skal øve på å la være å gjøre mens du kjører.

3. Ha en plan for hvordan du skal klare å gjennomføre det – en plan som virker overkommelig.

Kilde: Statens vegvesen